Wat is geestelijke begeleiding?

Bij geestelijke begeleiding gaat het net als bij geestelijke verzorging om een zoektocht, die draait om trage vragen, waar een stuk bezinning voor nodig is. Alleen de vragen hebben een iets andere focus.

Je kunt hierbij denken aan vragen als: Waarom ben ik hier op aarde? Wat is mijn levensdoel? Hoe geef ik vorm aan mijn geloof of levensbeschouwing? Of, anders geformuleerd: Wat is mijn diepste wens? Wat zijn mijn hoogste idealen en hoe geef ik daar vorm aan? Wat geeft mij vervulling?

De vragen richten zich op datgene wat voor jou heilig of betekenisvol is. Hoe geef je vorm aan de band met datgene wat voor jou heilig is, datgene wat voor jou betekenis geeft aan je leven?

Het is een zoektocht naar bezieling.

Dit vraagt om een reis naar binnen of naar boven. Je stemt je af op datgene wat jou ten diepste drijft of op datgene dat jou overstijgt en je zoekt naar tekens, signalen of inzichten die jou tonen hoe je hier vorm aan kunt geven in je leven.

Hierbij vormen jouw levensbeschouwelijke opvattingen -of die nu religieus, spiritueel, agnostisch of atheïstisch zijn- altijd het uitgangspunt.

Ben jij op zoek naar bezieling en wil je daar graag met iemand over van gedachten wisselen?

Dan kun je me bellen of mailen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Je bent welkom!