Wat is geestelijke verzorging?

Geestelijke verzorging is professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing.*

Als geestelijk verzorger ben ik deskundig op het gebied van levensvragen en zingeving en op het gebied van existentiële en spirituele problematiek.

Wat houdt dat in? Je kunt denken aan vragen als: Waarom gebeurt dit mij? Wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Waarom is er zoveel lijden? Wat inspireert mij? Waar geloof ik eigenlijk in? Wat troost mij? Of: Wat geeft mij kracht?

Zodra je met dit soort vragen rondloopt, probeer je antwoorden te vinden aan de hand van je levensbeschouwelijke opvattingen. Deze kunnen religieus, spiritueel, agnostisch of atheïstisch zijn. Ik ben ervoor opgeleid om te zoeken naar de verbinding tussen jouw opvattingen over het leven en jouw levenservaringen.

Vaak kan ik van betekenis zijn op momenten waarop deze verbinding niet vanzelfsprekend meer is. Meestal -maar niet altijd- is hier een directe aanleiding voor: Je hebt een kind gekregen of een nieuwe relatie. Je hebt iets ingrijpends meegemaakt. Je bent een dierbare verloren. Je bent je baan kwijtgeraakt. Je hebt psychische klachten. Of je blijkt chronisch of terminaal ziek te zijn.

Als jij met dit soort vragen rondloopt of ingrijpende ervaringen hebt meegemaakt, dan kun je daar vertrouwelijk met mij over spreken. En ik zal vanuit een open, niet-oordelende houding naar je luisteren.

Ik ben empathisch, erop gericht jou te begrijpen en kan voorbij jouw problemen kijken naar de hele mens die jij bent. Van daaruit kunnen we samen stilstaan bij jouw ervaringen, zoeken naar antwoorden op jouw vragen of naar bronnen van inspiratie, hoop, kracht of troost.

* VGVZ beroepsstandaard 2015