Wie ben ik?

Mijn naam is Ellen Leijdens. Ik ben al mijn hele leven geïnteresseerd in religie, spiritualiteit en zingeving. Daarnaast heb ik, zoals de meeste mensen van mijn leeftijd (geb. 1969), de nodige life events meegemaakt. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat alles wat je meemaakt je vormt, dat het van belang is om er zin of betekenis aan te geven en dat je ‘eraan kunt groeien’.

Dit alles heeft ertoe geleid dat ik de studie Spiritual Care aan de VU ben gaan volgen, waar ik ben afgestudeerd als algemeen geestelijk verzorger. Dit betekent dat ik mij niet aan één specifieke religieuze of levensbeschouwelijke instelling heb verbonden. Ik heb hier bewust voor gekozen, omdat ik mij door meerdere religieuze en spirituele tradities laat inspireren.

Als geestelijk verzorger wil ik er graag vanuit een open houding voor iedereen kunnen zijn, ongeacht wat iemands geloofs- of levensovertuiging is.