Wat is palliatieve geestelijke zorg?

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.*

Palliatieve geestelijke zorg houdt zich bezig met de hierboven genoemde problemen van spirituele aard. Dus met de spirituele of zingevingsdimensie van palliatieve zorg.

Op het moment dat je hoort dat je een levensbedreigende aandoening hebt, kan dit namelijk levensvragen en zinvragen oproepen. Je opvattingen over het leven kunnen hierdoor op hun grondvesten schudden of kunnen je juist tot steun zijn, en alles daartussen.

Het kan in zo’n geval heel fijn zijn met iemand te praten over de wisselwerking tussen jouw levensopvattingen en jouw ziekteproces. Over de vragen die dit bij je oproept, over verzet of acceptatie, over verlies, inspiratie, hoop of kracht.

* WHO-definitie 2002