Categories
Uncategorized

Wat versta jij onder spiritualiteit?

Wat versta jij onder spiritualiteit? Dat is een vraag, die mij nogal eens gesteld wordt. Logisch, aangezien ik op verschillende plekken terug te vinden ben als ‘geestelijk verzorger, algemeen en spiritueel’.

Spiritualiteit is een begrip, dat op vele manieren wordt ingevuld. Er zijn vele definities. Soms wordt spiritualiteit binnen een religie geplaatst, soms juist ertegenover. Bij de één roept het woord herkenning op, de ander voelt meteen weerstand. Tegelijkertijd raakt het begrip spirituele zorg steeds meer ingeburgerd in de zorgsector (zie ook de uitleg over spirituele zorg op deze website).

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat spiritualiteit vaak te maken heeft met je ervaringswereld, met de manier waarop je een religie of een ander levensbeschouwelijk systeem beleeft.

In het werkveld van de geestelijke verzorging blijkt vaak dat zingeving en spiritualiteit veel raakvlakken hebben. Soms worden ze zelfs als synoniemen gezien. Een voorbeeld hiervan vormt de volgende definitie:

Zingeving/Spiritualiteit is de dynamische dimensie van het menselijke leven die verband houdt met de wijze waarop personen
(individu en gemeenschap) betekenis, doel en transcendentie
ervaren, tot uitdrukking brengen, en/of zoeken en de wijze waarop zij verbonden zijn met het moment, met zichzelf, met anderen, met de natuur, met datgene wat betekenisvol en/of heilig is.*

Ik vind deze definitie mooi, omdat hij de reikwijdte van spiritualiteit laat zien en omdat hier de koppeling met het eigen gevoelsleven duidelijk wordt.

Bovendien is er in deze definitie naar mijn idee plaats voor de ervaringen van alle personen, of ze zichzelf nu als religieus, spiritueel, agnostisch of atheïstisch beschouwen.

* Nolan et al 2011